Jak tworzyć przestrzeń do rozmowy z uczniem?

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconemu tutoringowi jako metodzie edukacji zindywidualizowanej.

Ocenianie, jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Zapraszamy na kolejne warsztaty poświęcone budowaniu procesu oceniania w szkole

Kontynuacja kursów języka angielskiego

Zapraszamy chętnych dyrektorów i nauczycieli do kontynuowania nauki języka angielskiego w kolejnym semestrze styczeń-maj 2018 r.

Podróż do krainy wartości, czyli bajka dla małych i dużych - konkurs literacki dla przedszkoli

Do 12 stycznia 2018 r. oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli przedszkoli, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie literackim inspirującym do wykorzystania autorskiego tekstu literackiego w codziennym procesie edukacyjnym z małym dzieckiem.

Warsztaty - Jak organizować efektywne uczenie się?

16 stycznia 2018 r. o godz. 15 poruszymy między innymi obszary: reguł funkcjonowania pamięci, skutecznego zapamiętywania oraz tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie z najnowszymi trendami współczesnej neurodydaktyki.

Warsztaty: Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na warsztaty 30 listopada br. do sali 210 na godz. 17.00

Warsztaty metodyczne: narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela - cz. II

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli do udziału w II części warsztatów poświęconych poznaniu i wykorzystaniu w pracy narzędzi coachingowych. Termin spotkania - czwartek, 23 listopada, godz.16.00, sala 210.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

W ramach Forum Dyrektorów Szkół zapraszamy Dyrektorów na spotkanie nt. zmian obowiązujących od 1 wrzesnia 2017 r. w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Termin spotkania - wtorek, 21 listopada br, godz. 11.30, sala 310.

Zajęcia otwarte: Edukacja i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole specjalnej

Zapraszamy na zajęcia otwarte prowadzone przez specjalistów w ZSS nr 4 ul. Niciarniana 2a poświęcone tematyce edukacji i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera - w czwartek, 12 października br. w godzinach 8.15-12.00

Ocenianie, jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Budowanie atmosfery uczenia się, określanie celów lekcji i redagowanie pytań kluczowych, ty tylko niektóre z zagadnień, którym poświęcony będzie warsztat "Ocenianie, jako proces wpływający na sukces szkoły" - zapraszamy 4 października na godz.16.00 do sali 210

Strony

Subscribe to OJiZ RSS