Czy Tutoring w polskiej szkole jest możliwy?

CZY TUTORING W POLSKIEJ SZKOLE JEST MOŻLIWY?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza  wicedyrektorów oraz innych zainteresowanych nauczycieli  na spotkanie, podczas którego uczestnicy:

·         zaktualizują wiedzę z zakresu edukacji spersonalizowanej

·         poznają genezę tutoringu oraz podstawowe zasady pracy wskazaną metodą

·         wzbogacą wiedzę na temat rozwijania ścieżek talentu

·         udoskonalą umiejętności związane z komunikacją interpersonalną

·         uporządkują wiedzę dotyczącą oddziaływania przez dialog

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w sali 201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia) lub przesłanie do  15 lutego  2017 r. faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Organizator: Elżbieta Kolczyńska tel. 42 678 33 78 w. 208, e-mail: ekolczynska@wckp.lodz.pl