Forum Dyrektorów Przedszkoli - Jak właściwie dysponować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych?

FORUM   DYREKTORÓW   PRZEDSZKOLI

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Przedszkoli na temat:

Jak właściwie dysponować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Uczestnicy spotkania m.in.:

1.      Poznają zakres działalności socjalnej

2.      Uaktualnią wiedzę na temat rodzajów ZFŚS

3.      Uzyskają informacje i wskazówki o warunkach prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej

4.      Udoskonalą umiejętność formułowania  kryteriów socjalnych i ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych

5.      Wzbogacą wiedzę na temat istoty funkcjonowania Komisji Socjalnych

Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w sali 201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) lub przesłanie do  8 lutego  2017 r. faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Organizator:

Elżbieta Kolczyńska tel. 42 678 33 78 w. 208, e-mail: ekolczynska@wckp.lodz.pl