Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych na temat oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole specjalnej.

Spotkanie rozpocznie się 25 kwietnia 2014 r. o godz. 12.30  w sali 201 w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie Karty Zgłoszenia do 23 kwietnia 2014 r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub doręczenie osobiście do sekretariatu (pokój 209).

Organizator: Katarzyna Pęczek