Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

ZAPROSZENIE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

Celem spotkania jest:

·        zapoznanie dyrektorów z podstawą do zmian w statutach, wynikającą z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

·        zaprojektowanie działań na rok szkolny 2015/2016

Spotkanie odbędzie się 25 września 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w sali 201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie do  23 września  2015 r.
faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Organizatorki:

Jolanta Wojciechowska, Katarzyna Pęczek