II Ogólnopolska Debata „Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo –społeczny”

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizacje pozarządowe wspierające edukację uczniów  z niepełnosprawnościami,zapraszają na II Ogólnopolską Debatę

„Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo –społeczny”

Debata odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku w godzinach 1000-1500 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Zakres tematyczny debaty:

Uwarunkowania adaptacji społeczno - zawodowej oraz przygotowanie
do samodzielnego życia i aktywności zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem debaty, skierowanej do środowisk zainteresowanych wspieraniem edukacji i adaptacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest określenie sytuacji uczniów niepełnosprawnych w systemie edukacji polskiej w nowej formule kształcenia zawodowego   i ustawicznego; integracja społeczno-zawodowa jako efekt edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele władz państwowych, oświatowych, a także reprezentanci środowiska nauki oraz instytucji wspierających edukację i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz absolwenci szkól zawodowych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 08 kwietnia 2014 roku drogą internetową na adres e-mail: e_blasiak@o2.pl, telefonicznie: 505 232 428 lub faxemna adres Centrum: tel./fax (042) 678 10 85   

Opracowała: Jolanta Wojciechowska