Jak właściwie gospodarować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych? - Forum Dyrektorów Szkół

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów
na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół na temat:

Jak właściwie dysponować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych?

Uczestnicy spotkania m.in.:

1.      Poznają zakres działalności socjalnej

2.      Uaktualnią wiedzę na temat rodzajów ZFŚS

3.      Uzyskają informacje i wskazówki o warunkach prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej

4.      Udoskonalą umiejętność formułowania  kryteriów socjalnych i ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych

5.      Wzbogacą wiedzę na temat istoty funkcjonowania Komisji Socjalnych

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w sali 210 o godzinie 11.30.
Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Derecka.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia lub przesłanie do  20 lutego  2017 r. faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Organizator:

Zofia Kordala             tel. 42 678 33 78 w. 208        mail: zofiakordala@gmail.com