Kończę staż i co dalej? - warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli kończących staż
na kolejny stopień awansu zawodowego do udziału w warsztatach metodycznych 
Kończę staż i co dalej?

CELE WARSZTATÓW:

Doskonalenie umiejętności:

  • pisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego za okres stażu
  • przygotowania dokumentacji zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

ADRESACI  WARSZTATÓW:

Nauczyciele ubiegający się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

  • 08.05.2014r. godz. 15.00 – 18.30, sala 201 - nauczyciele stażyści
  • 14.05.2014r. godz. 15.00 – 18.30, sala 201 - nauczyciele kontraktowi
  • 23.05.2014r. godz.15.00 – 18.30, sala 310 - nauczyciele mianowani

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie Karty Zgłoszenia do 06.05.2014 r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub doręczenie osobiście do sekretariatu
(pokój 209).

Opracowała:

Zofia Kordala

Ewa Wachowicz