Kształcenie specjalne w dobie przemian a rzeczywistość edukacyjna

Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin działające przy łódzkich szkołach  i placówkach kształcenia specjalnego w: Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128, Szkole Podstawowej Specjalnej  nr 168, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1,           

                                                                                              zapraszają na V ogólnopolskie seminarium   

        Kształcenie specjalne w dobie przemian a rzeczywistość edukacyjna

seminarium  odbędzie się 15 marca 2018 r. o  godzinie  11.00 w Klubie Nauczyciela w Łodzi, ul. Piotrkowska 137

       

Cele spotkania:

- określenie sytuacji szkół i placówek przygotowujących uczniów z różnymi niepełnosprawnościami do samodzielności,

- prezentacja aktualnego stanu prawnego w zakresie wspierania usamodzielnienia społecznego tej grupy osób,

- określenie kierunków zmian w zakresie edukacji, pomocy społecznej i możliwości zatrudnienia.

W seminarium uczestniczyć będą:

przedstawiciele środowisk edukacyjnych, uczelni - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza     w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także  pracownicy pomocy społecznej, organizacji i instytucji wspierających edukację i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału ( imię i nazwisko – funkcja, placówka)         na wybrany adres:

wojciechowska@poczta.onet.pl;  (ŁCDNiKP)                       lodz@znp.edu.pl;         slabowidz@wp.pl

Współorganizatorzy:

http://www.rszwin.znp.edu.pl/images/stories/znpminia.jpg

http://mechatronika.wckp.lodz.pl/images/logo_centrum.pngŁódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
Sekcja Szkolnictwa Specjalnego Przy Zarządzie  Okręgu Łódzkiego ZNP