Kurs języka angielskiego dla początkujących

Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację kursu języka angielskiego dla poczatkujących (A1) w wymiarze 60 godz. dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

Harmonogram kursu: październik 2014 – kwiecień 2015

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu – w piątki w godzinach 15.00 – 18.00 w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29. Pierwsze spotkanie planowane jest na 3 października br w sali 201.

Warunkiem realizacji usługi jest udział minimum 8 osób.

Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 400 zł.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005, po uprzednim przesłaniu faxem Karty Zgłoszenia (najpóźniej do 30.09.14 r.) na adres ŁCDNiKP.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Zofia Kordala tel. 42 6783378 w. 208

zkordala@wckp.lodz.pl