Nauczyciel do zadań specjalnych - Narysuj wiedzę!

Nauczyciel do zadań specjalnych

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty
Narysuj wiedzę - aktywizujące metody graficznego zapisu treści w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas spotkania uczestnicy m.in.:

·         wzbogacą wiedzę na temat metod graficznego zapisu

·         uzyskają wskazówki przydatne w planowaniu i organizowaniu zajęć
z zastosowaniem metod aktywnych w pracy z uczniami ze SPE

·         zaprezentują własne doświadczenia związane z wykorzystaniem efektywnych metod i technik pracy dydaktycznej

Spotkanie odbędzie się  30 stycznia  2017 r. w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 201 w godzinach 15.30 – 18.30.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) lub przesłanie Karty zgłoszenia do 29 stycznia 2017r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub doręczenie osobiście do sekretariatu (pokój 209).

opracowała
Katarzyna Pęczek tel 42 678 33 78 w. 208