Nowy egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej - Forum Dyrektorów Szkół Podstawowych

Forum Dyrektorów Szkół Podstawowych

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów
na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół na temat:
Nowy egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej

Uczestnicy spotkania:

  • uporządkują wiedzę na temat formy nowego egzaminu po szkole podstawowej
  • poddadzą analizie nowe typy zadań egzaminacyjnych
  • poznają sposoby sprawdzania poziomu ukształtowanych umiejętności określonych
    w  podstawie programowej
  • udoskonalą umiejętność planowania nadzoru sprawdzianów wewnątrzszkolnych

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w sali 210 o godzinie 10.00
 

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o rejestrację elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  do  15 lutego  2018 r.

Organizator:

Zofia Kordala 

 

zofiakordala@gmail.com       tel. 42 768 33 78 w. 208