Obserwacja lekcji w oparciu o wymagania państwa wobec szkoły

SZANOWNI pAŃSTWO WICEDYREKTORZY,
Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie, które poprowadzi  Pani Agnieszka Arkusińska trenerka, specjalistka ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu realizowanego we współpracy z UJ  Obserwacja lekcji w oparciu o wymagania Państwa wobec szkół

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • przeanalizują wymagania Państwa wobec szkół i placówek
  • przyjrzą się warunkom sprzyjającym uczeniu się
  • przeanalizują arkusz obserwacji zajęć jako narzędzia wspierającego proces edukacyjny
  • będą obserwować lekcję wg arkusza obserwacji lekcji wykorzystywanego podczas ewaluacji zewnętrznej
  • zaprojektują działania związane z obserwacją pracy nauczyciela

Spotkanie odbędzie się 22 października 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w sali  201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie do  20 października  2015 r.
faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Organizator:

Elżbieta Kolczyńska tel. 42 678 33 78 w. 208

ekolczynska@wckp.lodz.pl