Ocenianie kształtujące - korzyści dla ucznia i nauczyciela

OCENIANIE  KSZTAŁTUJĄCE

KORZYŚCI DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza  wicedyrektorów oraz innych zainteresowanych nauczycieli  na spotkanie, podczas którego uczestnicy:

·        wzbogacą wiedzę na temat oceniania kształtującego

·        udoskonalą umiejętności związane z formułowaniem celów uczenia się w języku ucznia

·        uzyskają informacje dotyczące kryteriów oceniania

·        uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w sali 210 o godzinie 16.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną www.rejestracja.wckp.lodz.pl  lub przesłanie do  14 marca  2017 r. faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Organizator:

Elżbieta Kolczyńska tel. 42 678 33 78 w. 208 lub ekolczynska@wckp.lodz.pl