Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Dyrektorzy i Wicedyrektorzy

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczestnicy spotkania będą mogli, między innymi wzbogacić swoją wiedzę o:

·        neurodydaktycznych podstawach motywacji lękowej i poznawczej uczniów

·        różnicach w ocenianiu holistycznym i analitycznym

·        granicach efektów kształcenia uczniów z dysfunkcją intelektualną oraz uczniów
z zaburzeniami sensorycznymi

·        dostosowaniu wymagań i oceniania uczniów ze SPE

·        stosowaniu efektywnej informacji zwrotnej

Spotkanie odbędzie się  10 lutego  2017 r. w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 201  w godzinach 9.00- 10.30.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) lub przesłanie Karty zgłoszenia do 9  lutego 2017r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub doręczenie osobiście do sekretariatu (pokój 209).

opracowała
Katarzyna Pęczek tel. 42 678 33 78 w. 208   e-mail: peczekk@interia.pl