Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - zaproszenie na zajęcia otwarte

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów i Psychologów         
na cykl zajęć otwartych  prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym  (w rozumieniu prawa oświatowego).

Drugie w roku szkolnym 2015/ 2016 spotkanie

Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera na różnych poziomach edukacyjnych

odbędzie  się 20 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy  w Łodzi ul. Niciarniana 2a

Celem zajęć jest przybliżenie psychologom, pedagogom i nauczycielom pracującym z uczniami niepełnosprawnymi ( autyzmem, zespołem Aspergera) specyfiki pracy z dziećmi z zaburzeniami, wymagającymi wszechstronnego wsparcia specjalistycznego.

Harmonogram spotkania:

  • 830- 900  - powitanie uczestników, wstępna prezentacjaplacówki i założeń spotkania
  • 910 – 955 - obserwacja zajęć w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • 1005 – 1050  obserwacja zajęć w  klasach IV - VI
  • 1100 – 1145  prezentacja zajęć z uczniami autystycznymi i zespołem Aspergera w oddziałach gimnazjalnych
  • 1145 – 1210  podsumowanie zajęć, omówienie dokumentowania pracy      z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do  14 listopada 2015 roku  faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP lub:  e – mailem wojciechowska@poczta.onet.pl  albo doręczenie osobiście do sekretariatu Centrum (p.209)  

 Osoby zakwalifikowane  zostaną  poinformowane  telefonicznie lub mailowo. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorki: Jolanta Wojciechowska, Katarzyna Pęczek, tel. 42 678 33 78 w. 208