Szkoła w zmianie - zadania dyrektorów szkół

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na spotkanie

 

Szkoła w zmianie – zadania dyrektorów szkół


CCelem spotkania będzie omówienie zmian i usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

1.      Nowych regulacji prawnych

2.      Organizacji pracy szkół od 1 września 2017 r.

3.      Podstawy programowej kształcenia ogólnego

4.      Polityki kadrowej po wprowadzeniu zmian i w okresie przejściowym

5.      Kształcenia uczniów ze SPE w aspekcie nowych regulacji prawnych

 

Spotkanie odbędzie się  27 kwietnia w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 o godz. 12.00.

 

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  lub przesłanie Karty zgłoszenia do 25 kwietnia 2017r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub doręczenie osobiście do sekretariatu (pokój 209).

 

 

organizator:
Aneta Madziara tel. 42 678 33 78 w. 208