Szkolenia Rad Pedagogicznych - propozycje tematów

Szanowni Państwo,

Oprócz proponowanych kursów i warsztatów jesteśmy gotowi na Państwa życzenie przeprowadzić szkolenia Rad Pedagogicznych między innymi na następujące tematy:

Temat szkoleniaOsoba prowadzącaKontakt
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
na terenie szkoły/placówki oświatowej

Aneta Madziara

Katarzyna Pęczek

Zofia Kordala

amadziara@wckp.lodz.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole ponadgimnazjalnej
Dokumentowanie pracy z uczniem
o specjalnychi specyficznych trudnościach
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodoweAneta Madziaraamadziara@wckp.lodz.pl
Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak temu przeciwdziałać?
Rada pedagogiczna jako zespół
Formy i metody efektywnego badania, prognozowania
i budowania szkolnego systemu edukacji
Elżbieta Kolczyńskaekolczynska@wckp.lodz.pl
Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły
Autoewaluacja pracy nauczyciela
Koncepcja pracy szkoły
Kontrola zarządczaEwa Dereckaewa.derecka@gmail.com
Edukacja globalna
Elementy coachingu w pracy nauczyciela

Elzbieta Kolczyńska

Zofia Kordala

ekolczynska@wckp.lodz.pl

zkordala@wckp.lodz.pl