Szkolenia Rad Pedagogicznych - propozycje tematów

Szanowni Państwo,

Oprócz proponowanych kursów i warsztatów jesteśmy gotowi na Państwa życzenie przeprowadzić szkolenia Rad Pedagogicznych między innymi na następujące tematy:

Temat szkoleniaOsoba prowadzącaKontakt
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
na terenie szkoły/placówki oświatowej

Aneta Madziara

Katarzyna Pęczek

 

a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl

k.peczek@lcdnikp.elodz.edu.pl

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole ponadgimnazjalnej
Dokumentowanie pracy z uczniem
o specjalnychi specyficznych trudnościach
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodoweAneta Madziaraa.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl
Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak temu przeciwdziałać?
Rada pedagogiczna jako zespół
Formy i metody efektywnego badania, prognozowania
i budowania szkolnego systemu edukacji
Elżbieta Kolczyńskae.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły
Autoewaluacja pracy nauczyciela
Koncepcja pracy szkoły
Elementy coachingu
w pracy nauczyciela

Elzbieta Kolczyńska

Zofia Kordala

e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl