Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 10 – godzinnych warsztatach metodycznych Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki.

ADRESACI  WARSZTATÓW

dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele szkół/placówek oświatowych

CEL WARSZTATÓW

Zainspirowanie i przygotowanie uczestników do wykorzystania narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki.

TREŚCI

  • Charakterystyka wybranych narzędzi przekształceń (gwiazda pytań, procedura U, diagram Ishikawy, analiza SWOT, metaplan, pole sił, odwrócenie celu, 5Q, diagram Pareto-Lorenza, strategia Disney’a, koło życia).
  • Możliwości wykorzystania poszczególnych narzędzi w codziennej pracy.
  • Zalety i wady pracy z poszczególnymi narzędziami.

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

10 – godzinne warsztaty zostały podzielone na dwie części. Każda z części odbędzie się
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
ul. Kopcińskiego 29.

I część warsztatów – 03.06.2014 r., godz. 15.00 – 19.00, sala 310

II część warsztatów – 10.06.2014 r., godz. 15.00 – 19.00, sala 310

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 20 zł.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005, po uprzednim przesłaniu faxem Karty Zgłoszenia, najpóźniej do 31.05.2014 r.

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Ewa Wachowicz