Kontakt

Ośrodek Jakości i Zarządzania

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 33 78 w. 208
faks: (42) 678 07 98
 

kierownik

Aneta Madziara: a.madziara@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

konsultanci i doradcy

Elżbieta Kolczyńska: e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Katarzyna Pęczek: k.peczek@lcdnikp.elodz.edu.pl

Zofia Kordala: z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl

Artur Gierula a.gierula@lcdnikp.elodz.edu.pl