Kontakt

Ośrodek Jakości i Zarządzania

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 33 78 w. 208
faks: (42) 678 07 98
 

kierownik

Aneta Madziara: amadziara@wckp.lodz.pl

 

konsultanci i doradcy

Elżbieta Kolczyńska: ekolczynska@wckp.lodz.pl

Lidia Turska: lturska@wckp.lodz.pl

Katarzyna Pęczek: kpeczek@wckp.lodz.pl

Zofia Kordala: zkordala@wckp.lodz.pl

Ewa Derecka ewa.derecka@gmail.com

Jolanta Wojciechowska wojciechowska@poczta.onet.pl