O nas

Madziara Aneta – kierownik Ośrodka Jakości i Zarządzania

amadziara@wckp.lodz.pl

Magister pedagogiki – specjalność pedagogika opiekuńczo–wychowawcza  na Uniwersytecie Łódzkim, absolwentka Podyplomowego Studium Surdopedagogiki WSPS w Warszawie. Instruktor teatralny oraz instruktor dramy, ekspert w Komisjach Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Priorytetu III POKL 2007 – 2013 w priorytetach II, III i IX, ekspert wchodzący w skaład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy; współautor programów profilaktycznych realizowanych w łódzkich szkołach (np. „Zanim w szkole będzie źle”, „Ja, my, świat”) w ramach Grantów Prezydenta Miasta Łodzi; nauczyciel dyplomowany. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (certyfikat ORE), certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach"

 

Elżbieta Kolczyńska

ekolczynska@wckp.lodz

Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, absolwentka podyplomowej filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwa szkolnego i zawodowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej i egzaminu maturalnego z języka polskiego; nauczyciel dyplomowany; specjalista do spraw ewaluacji. Tutor (certyfikat tutorski nadany przez Kolegium Tutorów we Wrocławiu), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (certyfikat ORE), certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach", ekspert ORE w dziedzinie kompetencji społecznych i obywatelskich; absolwentka studiów podyplomowych "Coaching i Mentoring w Biznesie" organizowanych przez Politechnikę Łodzką.

 

Pęczek Katarzyna

kpeczek@wckp.lodz.pl 

Magister pedagogiki specjalnej na UŁ, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie matematyki. Egzaminator w sześcioletniej szkole podstawowej i przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w egzaminie gimnazjalnym. Nauczyciel dyplomowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - certyfikat ORE.

Zofia Kordala

zkordala@wckp.lodz.pl

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego,  egzaminator egzaminu maturalnego
z języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany w szkole ponadgimnazjalnej. Ukonczyła studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli” w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, studia podyplomowe "Coaching i Mentoring w Biznesie" na Politechnice Łódzkiej oraz kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie oświatą" w ŁCDNiKP; Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - certyfikat ORE, certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach";

Jolanta Wojciechowska

wojciechowska@poczta.onet.pl

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, posiada II stopień specjalizacji zawodowej Woj. Kom. Kwalifikacyjnej w Łodzi, ukończyła studia kwalifikacyjne IKN ODNw Warszawie w zakresie oligofrenopedagogiki oraz studium podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie dla Kierowniczej Kadry Oświatowej” IKN w Warszawie, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspert MEN w Zespole ds. Reformy Systemu Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami Edukacyjnymi, ekspert MEN w Zespole ds. Kształcenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MEN, nauczyciel dyplomowany, do 2012 r. dyrektor ZSZS nr 2 w Łodzi.