Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

W ramach Forum Dyrektorów Szkół zapraszamy Dyrektorów na spotkanie nt. zmian obowiązujących od 1 wrzesnia 2017 r. w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Termin spotkania - wtorek, 21 listopada br, godz. 11.30, sala 310.

Zajęcia otwarte: Edukacja i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole specjalnej

Zapraszamy na zajęcia otwarte prowadzone przez specjalistów w ZSS nr 4 ul. Niciarniana 2a poświęcone tematyce edukacji i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera - w czwartek, 12 października br. w godzinach 8.15-12.00

Ocenianie, jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Budowanie atmosfery uczenia się, określanie celów lekcji i redagowanie pytań kluczowych, ty tylko niektóre z zagadnień, którym poświęcony będzie warsztat "Ocenianie, jako proces wpływający na sukces szkoły" - zapraszamy 4 października na godz.16.00 do sali 210

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej - Forum Dyrektorów Przedszkoli

W ramach Forum Dyrektorów Przedszkoli zapraszamy 26 września na godz. 11.00 do sali 310 na spotkanie poświęcone tematyce monitorowania wdrażania podstawy programowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na warsztaty pt. "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych" Pierwsza edycja: 18 września godz. 15.00-18.00, sala 201

Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych - Nowy Rok Szkolny - o czym należy pamiętać?

Zapraszamy dyrektorów szkół specjalnych na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach Forum, które poświęcone jest aktualizacji wiedzy z zakresu zmian w prawie oświatowym.

Forum Dyrektorów Szkół - Obowiązki dyrektora szkoły w nowym systemie edukacji

Aktualizacja wiedzy na temat najnowszych aktów prawnych oraz obowiązki dyrektora szkoły z nich wynikające to tematyka wiodąca pierwszego w nowym roku szkolnym spotkania w ramach Forum Dyrektorów Szkół, na które zapraszamy 19 września o godz. 12.00 do sali 201.

Szkoła w zmianie - zadania dyrektorów szkół

Aby usystematyzować wiedzę w zakresie wdrażania zmian wynikających z reformy strukturalnej systemu edukacji zapraszamy na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół 27 kwietnia br. o godz. 12.00 w sali 310 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29.

W poszukiwaniu Mistrza... - podsumowanie V edycji projektu

Mistrzowie 2016/2017
Znamy już kolejnych wspaniałych nauczycieli, którzy w V edycji projektuzastali zaproszeni przez swoich uczniów do Galerii Mistrzów

Ocenianie kształtujące - korzyści dla ucznia i nauczyciela

Formułowanie celów uczenia się w języku ucznia, kryteria oceniania, czy też planowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego, to wybrane aspekty spotkania zaplanowanego na 15 marca br. na godz. 16.00 w sali 210 w ŁCDNiKP.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS