Praca z grupą, czyli codzienność wicedyrektora

Ośrodek Jakości i Zarządzania serdecznie zaprasza Wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych na spotkanie Praca z grupą, czyli codzienność wicedyrektora

Projekt "Bezseność Jutki" - zaproszenie na spotkanie

ŁCDNiKP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Bezsenność Jutki”. Spotkanie odbędzie się 28.11.12r (w środę) w siedzibie ŁCDNiKP s.201w godzinach 15.00-16.30.

Projekt "Bezsenność Jutki"

Ośrodek Jakości i Zarządzania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli języka polskiego, historii, bibliotekarzy ze szkół podstawowych do udziału w projekcie „Bezsenność Jutki”, w ramach cyklu literackiego Wojny dorosłych-historie dzieci.

Głównym celem przedsięwzięcia jest inspirowanie nauczycieli do wzbogacania warsztatu pracy.

Kurs doskonalący Prawo Oświatowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu doskonalącego z obszaru prawa oświatowego. Tym razem dotyczy kwestii funduszu socjalnego i aktów prawnych regulujących prowadzenieakt osobowych pracowników. Kurs skierowany jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji łódzkich szkół i placówek oświatowych. Harmonogram kursu: 16, 18 i 25 października 2012r. w godzinach 15.00 - 18.30 w sali 201

Projekt: W poszukiwaniu Mistrza

W każdej szkole pracują nauczyciele, którzy angażują się całym sercem w pracę dydaktyczno- wychowawczą, a ich praca z różnych przyczyn nie może być nagrodzona, ponieważ jej efekty nie są wymierne. Wielu nauczycieli cieszy się ogromną sympatią uczniów i to właśnie o nich mówią, że inspirują i motywują do działania. Aby docenić i promować właśnie takich nauczycieli, Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP zaprasza Państwa do udziału w projekcie „W poszukiwaniu Mistrza”

Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu województwa łódzkiego, Ośrodek Zarządzanie w Edukacji organizuje kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.

Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu łódzkiego, Ośrodek Jakości i Zarządzania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycielii Kształcenia Praktycznego po raz koleny organizuje kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

Zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2012/2013

Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP zaprasza do korzystania z oferty szkoleniowej przygotowanej na rok szkolny 2012/2013 i dostępnej w zbiorowej ofercie edukacyjnej Centrum w formacie PDF. Prosimy o przysyłanie kart zgłoszeń na adres Centrum lub pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

W imieniu zespołu OJiZ

Aneta Madziara

 

Podsumowanie spotkań Akademii Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Podsumowanie spotkań edukacyjnych w ramach Akademii Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać

24.05.2012 rozpoczynamy w ŁCDNiKP kurs doskonalący jako projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL. Koordynator projektu: Barbara Wrąbel

Strony

Subscribe to OJiZ RSS