W poszukiwaniu Mistrza...

Szanowni Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu W poszukiwaniu Mistrza…, które odbędzie się 15 marca 2013 r. w godzinach: 10.00 – 13.00 w sali C w siedzibie Łódzkich Targów Edukacyjnych przy al. Politechniki 4.

Bezsenność Jutki - podsumowanie projektu

Szanowni Dyrektorzy, Wicedyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu Bezsenność Jutki. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2013 r. w godzinach: 10.00 – 12.00 w sali C w siedzibie Łódzkich Targów przy al. Politechniki 4.

W poszukiwaniu Mistrza - warsztaty dla szkolnych koordynatorów projektu

Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP serdecznie zaprasza szkolnych koordynatorów projektu W poszukiwaniu Mistrza na warsztaty, w trakcie których uczestnicy wypracują zestaw kryteriów wyboru nauczyciela dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Spotkanie odbędzie się 28. 11.2012 r. o godz.15.00 w sali 210

Koordynator projektu: Zofia Kordala

zofiakordala@wckp.lodz.pl tel. 42 678 33 78 w. 208

Praca z grupą, czyli codzienność wicedyrektora

Ośrodek Jakości i Zarządzania serdecznie zaprasza Wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych na spotkanie Praca z grupą, czyli codzienność wicedyrektora

Projekt "Bezseność Jutki" - zaproszenie na spotkanie

ŁCDNiKP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Bezsenność Jutki”. Spotkanie odbędzie się 28.11.12r (w środę) w siedzibie ŁCDNiKP s.201w godzinach 15.00-16.30.

Projekt "Bezsenność Jutki"

Ośrodek Jakości i Zarządzania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli języka polskiego, historii, bibliotekarzy ze szkół podstawowych do udziału w projekcie „Bezsenność Jutki”, w ramach cyklu literackiego Wojny dorosłych-historie dzieci.

Głównym celem przedsięwzięcia jest inspirowanie nauczycieli do wzbogacania warsztatu pracy.

Kurs doskonalący Prawo Oświatowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu doskonalącego z obszaru prawa oświatowego. Tym razem dotyczy kwestii funduszu socjalnego i aktów prawnych regulujących prowadzenieakt osobowych pracowników. Kurs skierowany jest do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji łódzkich szkół i placówek oświatowych. Harmonogram kursu: 16, 18 i 25 października 2012r. w godzinach 15.00 - 18.30 w sali 201

Projekt: W poszukiwaniu Mistrza

W każdej szkole pracują nauczyciele, którzy angażują się całym sercem w pracę dydaktyczno- wychowawczą, a ich praca z różnych przyczyn nie może być nagrodzona, ponieważ jej efekty nie są wymierne. Wielu nauczycieli cieszy się ogromną sympatią uczniów i to właśnie o nich mówią, że inspirują i motywują do działania. Aby docenić i promować właśnie takich nauczycieli, Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP zaprasza Państwa do udziału w projekcie „W poszukiwaniu Mistrza”

Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu województwa łódzkiego, Ośrodek Zarządzanie w Edukacji organizuje kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.

Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu łódzkiego, Ośrodek Jakości i Zarządzania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycielii Kształcenia Praktycznego po raz koleny organizuje kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS