Zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2012/2013

Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP zaprasza do korzystania z oferty szkoleniowej przygotowanej na rok szkolny 2012/2013 i dostępnej w zbiorowej ofercie edukacyjnej Centrum w formacie PDF. Prosimy o przysyłanie kart zgłoszeń na adres Centrum lub pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

W imieniu zespołu OJiZ

Aneta Madziara

 

Podsumowanie spotkań Akademii Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Podsumowanie spotkań edukacyjnych w ramach Akademii Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać

24.05.2012 rozpoczynamy w ŁCDNiKP kurs doskonalący jako projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL. Koordynator projektu: Barbara Wrąbel

Podsumowanie projektu Kształcenie Nauczycieli

16.05.2012r. odbyła się konferencja podsumowująca kurs doskonalący Kształcenie Nauczycieli, projekt realizowany w ramach Priorytetu IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Koordynator projektu: Elżbieta Kolczyńska

Zakończenie Kursu Kwalifikacyjnego Organizacja i Zarządzanie Oświatą

23.05.2012 podczas spotkania podsumowującego kurs Pan Dyrektor Jan Moos wręczył świadectwa ukończenia kursu 14 uczestnikom, którzy tym samym uzyskali kwalifikacje
w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Kierownik kursu: Elżbieta Kolczyńska

 

Strony

Subscribe to OJiZ RSS