Ocenianie wspierające rozwój ucznia - Forum Dyrektorów Szkół

W ramach Forum Dyrektorów Szkół zapraszamy na spotkanie na temat "Ocenianie wspierające rozwój Ucznia", które poprowadzi p. Anna Romańska - ekspert współpracujący z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie oceniania kształtującego. Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 12.00 w sali 210 w siedzibie ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29

O prawie przy kawie

O PRAWIE PRZY KAWIE Konsultacje dla zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów wszystkich typów szkół/placówek oświatowych na cykl spotkań, których celem jest analiza obowiązujących aktów prawa oświatowego (szczególnie nowych/znowelizowanych) w aspekcie zarządzania szkołą/placówką.

W poszukiwaniu Mistrza... - zapraszamy do udziału w IV edycji projektu

Rusza IV edycja projektu "W poszukiwaniu Mistrza...", który stwarza przestrzeń do promocji działań nauczycieli szczególnie oddziaływujących na uczniów swoją wyjątkową osobowością i pasją. Zapraszamy nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu - na warsztaty 5 listopada o godz. 15.30 w sali do sali 210 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29.

Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - zaproszenie na zajęcia otwarte

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów i Psychologów na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym (w rozumieniu prawa oświatowego). Drugie w roku szkolnym 2015/ 2016 spotkanie na temat "Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera na różnych poziomach edukacyjnych" odbędzie się 20 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy w Łodzi ul. Niciarniana 2a.

Obserwacja lekcji w oparciu o wymagania państwa wobec szkoły

SZANOWNI PAŃSTWO WICEDYREKTORZY, Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie, które poprowadzi Pani Agnieszka Arkusińska trenerka, specjalistka ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu realizowanego we współpracy z UJ "Obserwacja lekcji w oparciu o wymagania państwa wobec szkoły".

Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

W bieżącym roku szkolnym Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zamierza zorganizować i przeprowadzić Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

ZAPROSZENIE Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na pierwsze w bieżącym roku szkolnym Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera - warsztaty

Zapraszamy Nauczycielki/Nauczycieli/Pedagogów wszystkich typów szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, na 25 godzinne warsztaty na temat PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Kontynuacja kursów języka angielskiego

W roku szkolnym 2015/2016 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Harmonogram kursów: październik 2015 – luty 2016 (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od marca 2016 r.).

Wakacyjny kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli

Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację 40-godz. wakacyjnego kursu języka angielskiego (A1+) dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy uczestniczyli już w 120-godzinnym kursie dla początkujących. Harmonogram kursu: lipiec 2015 (z możliwością kontynuacji nauki od września 2015 r.)

Strony

Subscribe to OJiZ RSS