Kurs języka angielskiego dla początkujących

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udziału w kursie języka angielskiego dla początkujących (A1)

Kurs Kwalifikacyjny "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wicedyrektorów i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN – Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 do udziału w Kursie Kwalifikacyjnym Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 10 – godzinnych warsztatach metodycznych Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki. ADRESACI WARSZTATÓW dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele szkół/placówek oświatowych

Kończę staż i co dalej? - warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego do udziału w warsztatach metodycznych Kończę staż i co dalej?

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole specjalnej.

Elementy coachingu w pracy nauczyciela

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza Rady Pedagogiczne do udziału w 12 – godzinnych warsztatach metodycznych Elementy coachingu w pracy i nauczyciela.

Akademia Dyrektora Przedszkola - Kontrola Zarządcza

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie, które poprowadzi p. Ewa Derecka, dotyczące rozumienia istoty funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad tworzenia systemu w szkole.

Akademia Dyrektora Szkoły - Kontrola Zarządcza

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie, które poprowadzi p. Ewa Derecka, dotyczące rozumienia istoty funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad tworzenia systemu w szkole.

II Ogólnopolska Debata „Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo –społeczny”

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizacje pozarządowe wspierające edukację uczniów z niepełnosprawnościami,zapraszają na II Ogólnopolską Debatę „Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo –społeczny” Debata odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku w godzinach 1000-1500 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

W poszukiwaniu Mistrza... - podsumowanie II edycji projektu

Mistrzowie edycji 2014/2015
Koordynatorzy edycji 2013/2014
W ramach Akademii Dyrektora Szkoły w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 19 marca br. odbyło się podsumowanie II edycji projektu W poszukiwaniu Mistrza…, podczas którego uczniowie czterech szkół zaprezentowali sylwetki wybranych przez siebie nauczycieli godnych tak zaszczytnego tytułu.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS