Projekt: W poszukiwaniu Mistrza

W każdej szkole pracują nauczyciele, którzy angażują się całym sercem w pracę dydaktyczno- wychowawczą, a ich praca z różnych przyczyn nie może być nagrodzona, ponieważ jej efekty nie są wymierne. Wielu nauczycieli cieszy się ogromną sympatią uczniów i to właśnie o nich mówią, że inspirują i motywują do działania. Aby docenić i promować właśnie takich nauczycieli, Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP zaprasza Państwa do udziału w projekcie „W poszukiwaniu Mistrza”

Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu województwa łódzkiego, Ośrodek Zarządzanie w Edukacji organizuje kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.

Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu łódzkiego, Ośrodek Jakości i Zarządzania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycielii Kształcenia Praktycznego po raz koleny organizuje kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

Zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2012/2013

Ośrodek Jakości i Zarządzania ŁCDNiKP zaprasza do korzystania z oferty szkoleniowej przygotowanej na rok szkolny 2012/2013 i dostępnej w zbiorowej ofercie edukacyjnej Centrum w formacie PDF. Prosimy o przysyłanie kart zgłoszeń na adres Centrum lub pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

W imieniu zespołu OJiZ

Aneta Madziara

 

Podsumowanie spotkań Akademii Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Podsumowanie spotkań edukacyjnych w ramach Akademii Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać

24.05.2012 rozpoczynamy w ŁCDNiKP kurs doskonalący jako projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL. Koordynator projektu: Barbara Wrąbel

Podsumowanie projektu Kształcenie Nauczycieli

16.05.2012r. odbyła się konferencja podsumowująca kurs doskonalący Kształcenie Nauczycieli, projekt realizowany w ramach Priorytetu IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Koordynator projektu: Elżbieta Kolczyńska

Zakończenie Kursu Kwalifikacyjnego Organizacja i Zarządzanie Oświatą

23.05.2012 podczas spotkania podsumowującego kurs Pan Dyrektor Jan Moos wręczył świadectwa ukończenia kursu 14 uczestnikom, którzy tym samym uzyskali kwalifikacje
w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Kierownik kursu: Elżbieta Kolczyńska

 

Strony

Subscribe to OJiZ RSS