Akademia Wicedyrektora - Rodzic w przedszkolu, szkole - gość, partner, a może intruz?

29 kwietnia br. w godz. 11.00-14.00 zapraszamy wicedyrektorów szkół/placówek na spotkanie w ramach Akademii Wicedyrektora, tym razem poświęcone tematowi: "Rodzic w szkole - gość, partner, a może intruz?" Spotkanie odbędzoe się w aplikacji MS Teams.

Seminarium: Kończę staż i co dalej?

Zapraszamy nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego do udziału w cyklu spotkań organizowanych dla każdego stopnia awansu w dnaich 4-6 maja br. w aplikacji MS Teams.

Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących

15 kwietnia w godz. 11.00-13.00 w aplikacji MS Teams zapraszamy Dyrektorów liceów ogólnokształcących do udziału w spotkaniu w ramach Forum na temat: "Dyrektor - coach - lider".

Konferencja: Między tradycją a innowacją

31 marca br. w godz. 12.00-15.00 w aplikacji Teams zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do udziału w konferencji nt. "Między tradycją a innowacją", która organizowana jest w ramach E-TARGÓW EDUKACYJNYCH ŁÓDŹ 2021

Akademia Wicedyrektora

24 marca br. w godz. 11.00-14.00 w aplikacji Teams w ramach Akademii Wicedyrektora oraz E-TARGÓW EDUKACYJNYCH ŁÓDŹ 2021 zapraszamy wicedyrektorów na spotkanie pt. "Jak motywować pracowników? Motywowanie z wykorzystaniem narzędzi coachingowych".

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online w ramach Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych na temat:

Obserwacja zajęć dydaktycznych jako jedna z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Po co szkole ewaluacja? Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących

25 lutego br. o godz. 11.00 w aplikacji MS Teams zapraszamy Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących na spotkanie w ramach Forum, podczas którego odpowiemy na pytanie "Po co szkole ewaluacja?"

Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych - Szef i jego zespół: kompetencje społeczne w zarządzaniu szkołą

18 lutego br. w aplikacji MS Teams w godz. 10.00-12.00 zapraszamy Dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych na spotkanie w ramach Forum, tym razem poświęcone tematowi " Szef i jego zespół - kompetencje społeczne w zarzaązaniu szkołą.

Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych - Powtórka z nadzoru pedagogicznego

23 lutego br. w godz. 11.00 - 13.00 w aplikacji MS Teams zapraszamy Dyrektorów szkół zawodowych na koloejne spotkanie w ramach Forum,tymrazem na temat "Powtórka z nadzoru pedagogicznego"

Akademia Wicedyrektora - Obserwacja zajęć dydaktycznych

9 lutego br. o godz. 11.00 zapraszamy wicedyrektorów do udziału w kolejnym spotkaniu Akademii Wicedyrektora - tym razem na temat: "Obserwacja zajęć dydaktycznych jako jedna z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora"

Strony

Subscribe to OJiZ RSS