Spotkanie z prawnikiem w ramach Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych

27 października br. w ramach Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych zapraszamy na spotkanie z prawnikiem nt. "Podstawy prawne w relacji dyrektor/szkoła - rodzice". Seminarium odbędzie się w aplikacji MS Teams w godz. 12.00-13.30.

Spotkanie z prawnikiem nt. "Podstawy prawne w relacji dyrektor/szkoła - rodzice"

6 października br. w ramach Forum zapraszamy dyrektorów Liceów Ogólnokształcących, Szkół Zawodowych, Szkół i Placówek Specjalnychna spotkanie z prawnikiem nt. "Podstawy prawne w relacji dyrektor/szkoła - rodzice". Seminarium odbędzie się w aplikacji Teams w godz. 12.00-13.30

Kontynuacja kursów języka angielskiego

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych do nauki języka angielskiego w ramach kursów na poziomie A1, A2, B1, B1+. Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień/październik 2022 r.

Akademia Wicedyrektora

"Prawo w codziennej praktyce dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" to temat pierwszej konferencji w ramach Forum, na którą zapraszamy 20 października 2022 r. w godz. 12.00-13.30 w aplikacji MS TEAMS.

Klub Młodego Dyrektora

"Prawo w codziennej praktyce dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" to temat pierwszego seminarium w ramach Klubu Młodego Dyrektora, na które zapraszamy 17 października 2022 r. w godz. 12.00-13.30 w aplikacji MS TEAMS.

Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych

"Prawo w codziennej praktyce dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" to temat pierwszej konferencji w ramach Forum, na którą zapraszamy 3 października 2022 r. w godz. 12.00-13.30 w aplikacji MS TEAMS.

Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących, Szkół Zawodowych oraz Szkół i Placówek Specjalnych

"Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora - nowy system awansu zawodowego i inne zmiany" to temat pierwszej konferencji w ramach tegorocznego Forum, na które zapraszamy 29 września 2022 r. w godz. 12.00-13.30 w aplikacji MS TEAMS.

Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy wicedyrektorów i nauczycieli do udziału w kursie "Zarządzanie Oświatą", zaplanowanego w terminie 23 września 2022 r. - 30 czerwca 2023 r.

Akademia Wicedyrektora: "Od podstawy programowej do jej wdrożenia"

27 stycznia br. w godzinach 10.00-11.30 w aplikacji MS Teams zapraszamy zainteresowanych wicedyrektoró wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych na spotkanie w ramach Akademii Wicedyrektora. Temat spotkania: " Od podstawy programowej do jej wdrożenia".

Kontynuacja kursów języka angielskiego

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli do nauki języka angielskiego w ramach kontynuacji kursów w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS