Kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie Oświatą"

ORGANIZACJA KURSU: · planowany termin rozpoczęcia zajęć: 29 września 2023 r., · planowany termin zakończenia zajęć: 28 czerwca 2024 r., · kurs trwa dwa semestry, · łączna liczba wszystkich godzin zajęć dydaktycznych: 250, · zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym: piątek-6 godz., sobota-8 godz., niedziela-8 godz., · co najmniej 70% zajęć w każdym z obszarów tematycznych kursu prowadzonych jest w formie warsztatów i realizacji zadań praktycznych, · koszt kursu: 2200 zł.

Kurs kwalifikacyjny "Szkolenie mediatorów"

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich i Fundacją Mecenas 5.0 zaprasza dyrektorów, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych zainteresowanych nauczycieli do udziału w 40-godzinnym cyklu spotkań 
z zakresu mediacji. Treści zajęć są zgodne ze standardami Szkolenia Mediatorów, uchwalonymi 
w 29.10.2007 r. przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów 

Ja, mediator - zakończenie szkolenia

W minioną sobotę, 20 maja br., zakończyło się szkolenie organizowane przez ŁCDNiKP i prowadzone przez trenerów-mediatorów Fundacji Mecenas 5.0. Szkolenie daje uprawnienia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów przy Sądach Okręgowych.

Kończę staż i co dalej? Nauczyciel mianowany.

27 kwietnia br. o godz. 18.00 zapraszamy zainteresowanych dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w konsultacji grupowej online pt. "Kończę staż i co dalej? Nauczyciel mianowany".

40-godz. cykl spotkań z zakresu mediacji

W dniach: 19 kwietnia -20 maja br. zapraszamy zainteresowanych dyrektorów szkół/placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli do udziału w 40-godz. cyklu spotkań z zakresu mediacji. Spotkania prowadzić będą: adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak oraz adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko.

Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej

29 marca br. w godz. 13.00-16.15 zapraszamy do udziału w seminarium online na temat: "Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej".

Forum Dyrektorów Przedszkoli

28 lutego br. o godz. 12.00 w sali 210 zapraszamy na spotkanie stacjonarne nt. "Prawa i obowiązki rodziców dzieci przedszkolnych - prawo rodzinne i opiekuńcze"

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

27 lutego br. o godz. 13.00 w sali 210 w ramach Forum zapraszamy na spotkanie stacjonarne na temat: "Techniki autoprezentacji i kontakty z mediami".

Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych

W ramach Forum zapraszamy na spotkanie stacjonarne nt. "Techniki autoprezentacji i kontakty z mediami" 20 lutego br. o godz. 13.00 do sali 210.

Akademia Młodego Dyrektora

W bieżącym roku szkolnym Ośrodek Zarządzania w Edukacji realizuje projekt pn.: "Akademia Młodego Dyrektora", którego adresatami są dyrektorzy publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Łódź ze stażem pracy na stanowisku od 0 do roku.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS