Diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnoscią

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza   zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów oraz Psychologówna zajęcia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z niepełnosprawnością, które  odbędą się  w dniu 16 lutego 2017 roku w godzinach 9.30 – 12.00   w zespole wczesnego wspomagania  działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi.

Zajęcia są organizowane w ramach cyklu prezentującego model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania uczestnicy:

·       poszerzą wiedzę z zakresu prawa dotyczącego orzekania i opiniowania dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz wiedzę na temat metod i form pracy z dzieckiem z zaburzeniamirozwoju,

·       poznają specyfikę oddziaływań terapeutycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,

·       wymienią doświadczenia w pracy na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia odbędą się w formie prelekcji i warsztatów (dwie grupy). W związku z tym liczba miejsc jest ograniczona (14 miejsc). Prosimy o wygodny strój.

Zainteresowanych Państwa prosimy o przesłanie Karty Zgłoszenia  do 14 lutego 2017 roku faxem/pocztą na adres ŁCDNiKP lub pocztą elektroniczną wojciechowska@poczta.onet.pl, telefonicznie 42 678 33 78  w. 208; 600 82 80 70 albo doręczenie osobiście do sekretariatu  Centrum (p. 209)