Elementy coachingu w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza Rady Pedagogiczne do udziału w 12 – godzinnych warsztatach metodycznych  Elementy coachingu w pracy i nauczyciela.

CEL WARSZTATÓW:

zainspirowanie i przygotowanie uczestników do wykorzystania elementów coachingu w codziennej pracy.

ADRESACI  WARSZTATÓW:

rady pedagogiczne

ORGANIZACJA WARSZTATÓW:

  • 12 – godzinne warsztaty zostały podzielone na trzy części
  • terminy spotkań dostosowane do potrzeb i możliwości szkół/placówek
  • istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w mniejszej albo większej liczbie godzin niż wskazana przez organizatora
  • koszt uczestnictwa w warsztatach dla całej rady pedagogicznej wynosi 40 zł
  • w przypadku szkół prowadzonych przez inne organy niż Miasto Łódź, koszt uczestnictwa do ustalenia z organizatorami
  • podaną kwotę należy wpłacić na konto 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005, po uprzednim telefonicznym (42 678 33 78 wew. 208) umówieniu terminów z organizatorami

Organizatorzy: Elżbieta Kolczyńska, Zofia Kordala, Ewa Wachowicz