Jak tworzyć przestrzeń do rozmowy z uczniem?

Jak stworzyć przestrzeń do rozmowy z uczniem?

(tutoring jako metoda edukacji zindywidualizowanej)

 

Tutoring sam w sobie jest kompleksową zmianą edukacyjną, która ma szansę zmienić i pozytywnie oddziaływać na wszystkie obszary pracy szkoły wspierając jej rozwój zarówno
w wymiarze pedagogicznym, społecznym, prakseologicznym, jak i organizacyjnym.

                                                                  Zbigniew Zalewski

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach metodycznych  na temat pedagogicznego dialogu, czyli tutoringu.

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy:

·         uzyskają podstawowe informacje dotyczące tutoringu

·         poznają wybrane narzędzia tutorskie

·         wzbogacą wiedzę na temat budowania relacji z uczniem i jego rodzicami  

·         udoskonalą umiejętności związane z rozpoznawaniem mocnych stron ucznia

·         poznają sposoby ewaluacji pracy tutora i ewaluacji pracy ucznia

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 w sali 310 w godz. 13.00-17.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia) do   19 lutego  2018 r

Organizator: Elżbieta Kolczyńska