Kontynuacja kursów języka angielskiego

W roku szkolnym 2015/2016 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego
dla dyrektorów i wicedyrektorów
łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów: październik 2015 – luty 2016 (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od marca 2016 r.). Terminarz pierwszych spotkań:

L.p.

Poziom

Ilość godzin

Koszt
(1 semestr)

Planowany termin i miejsce pierwszego spotkania

Dzień tygodnia

1.

B2

60
(20 x 3 godz.)

20zł *

05.10.2015 godz. 13.30-15.45
sala 201

poniedziałek

2.

A2

60
(15x 4 godz)

400 zł

05.10.2015 godz. 16.00-19.15
sala 201

poniedziałek

3.

B1

60
(15 x 4 godz)

400 zł

06.10.2015 godz. 08.00-11.15
sala 201

wtorek

4.

A1+

60
(15x 4 godz)

400 zł

07.10.2015 godz. 16.00-19.15
sala 201

środa

5.

A1

60
(15x 4 godz)

400 zł

08.10.2015 godz. 16.00-19.15
sala 201

czwartek

6.

A1 (kontynuacja)

80
(20 x 4 godz)

540 zł

09.10.2015 godz. 14.00-17.15
sala 201

piątek

7.

B1 (kontynuacja)

80
(20 x 4 godz)

540 zł

10.10.2015 godz. 09.00-12.15
sala 201

sobota

* zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP

Warunkiem realizacji usługi jest udział minimum 12 osób.

Nauczyciele zainteresowani dołączeniem do grupy proszeni są o wypełnienie testu kwalifikacyjnego dostępnego w pokoju 208 i w  sekretariacie ŁCDNiKP (pokój 209).

Podaną kwotę należy wpłacić na konto 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005, po uprzednim przesłaniu faxem Karty Zgłoszenia (najpóźniej do 28.09.15 r.) na adres ŁCDNiKP.

Szczegółowych informacji udziela: Zofia Kordala tel. 42 6783378 w. 208; zofiakordala@gmail.com