Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu województwa łódzkiego, Ośrodek Zarządzanie w Edukacji organizuje kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.


Termin kursu: październik 2016 - czerwiec 2017

Koszt kursu: 1800 zł

Kierownik kursu: Elżbieta Kolczyńska tel. (42) 678 33 78 w. 208