Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie Oświatą

Wspomagając rozwój zawodowy nauczycieli regionu województwa łódzkiego, Ośrodek Zarządzanie w Edukacji organizuje kurs kwalifikacyjnyZarządzanie Oświatą
dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki. 
Termin kursu: październik 2018 - czerwiec 2019

Koszt kursu: 1800 zł

Kierownik kursu: Elżbieta Kolczyńskatel. (42) 678 33 78 w. 208 e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl