Ocenianie, jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty na temat:

 

Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

 

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają sposoby tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki, udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz budowania samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej
  • poszerzą wiedzę dotyczącą określania celów lekcji i formułowania ich w języku zrozumiałym dla uczniów
  • udoskonalą umiejętność zadawania pytań
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego

 

 

Warsztaty odbędą się 5 października 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 210 o godzinie 16.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Organizator: ekolczynska@wckp.lodz.pl tel. 42 678 33 78 w. 208