Ocenianie wspierające rozwój ucznia - Forum Dyrektorów Szkół

Forum Dyrektorów Szkół

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół na temat: Ocenianie wspierające rozwój ucznia prowadzone przez p. Annę Romańską eksperta współpracującego z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie oceniania kształtującego.   

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z następującymi  zagadnieniami:

·          rola oceny w kontekście nowego rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu

·         strategie oceniania kształtującego - kiedy możemy powiedzieć, że oceniamy kształtująco?

·         związek między oceną opisową a oceną kształtującą

·         przykłady wykorzystania elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej i sposoby jego dokumentowania

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w sali 210 o godzinie 12.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o przesłanie do  23 listopada  2015 r.
faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty Zgłoszenia.

Kontakt: Elżbieta Kolczyńska tel. 42 678 33 78 w. 208