Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ
 

Szanowni Dyrektorzy,


Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach

Forum Dyrektorów Szkół na temat:

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

 

Cele spotkania:

-        omówienie zmian i usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania, udzielania
i dokumentowania wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

-        analiza obowiązków dyrektora wynikających z wprowadzonych zmian.

Spotkanie odbędzie się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  21 listopada  2017 r. w sali 310 o godzinie 11.30.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  do 20 listopada   2017 r.