Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera - warsztaty

Zapraszamy Nauczycielki/Nauczycieli/Pedagogów wszystkich typów szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, na 25 godzinne warsztaty

PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Podczas warsztatów uczestnicy:

·        zaktualizują wiedzę  z zakresu współczesnych trendów i koncepcji  pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

·         rozwiną umiejętności rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów
z autyzmem i zespołem Aspergera

·        udoskonalą umiejętności   planowania, organizowania i dokumentowania pracy
z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera oraz monitorowania i ewaluacji podejmowanych działań

·        wzbogacą umiejętności  dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Wszyscy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenia.

Harmonogram spotkań:

·        29 września, godz.15.00, sala 201

·        6 października, godz.15.00, sala 201

·        13 października, godz.15.00, sala 201

·        27  październik, godz.15.00, sala 201

·        3 listopada, godz.15.00, sala 201

Zgłoszenia prosimy przesłać do  25 września 2015 r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub dostarczyć do sekretariatu (pokój 208)

organizator:
Katarzyna Pęczek tel. 42 678 33 78 w. 208