Warsztaty - Jak organizować efektywne uczenie się?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty na temat:

Jak organizować efektywne uczenie się?

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają reguły funkcjonowania pamięci
  • poszerzą wiedzę na temat sposobów tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki
  • udoskonalą umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych

Warsztaty odbędą się 16 stycznia 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego  w sali 210 o godzinie 15.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia) do 15 stycznia 2018 r.

Organizator: Elżbieta Kolczyńska ekolczynska@wckp.lodz.pl tel. 42 678 33 78 w. 208