Warsztaty: Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają sposoby tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki, udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz budowania samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej
  • poszerzą wiedzę dotyczącą określania celów lekcji i formułowania ich w języku zrozumiałym dla uczniów
  • udoskonalą umiejętność zadawania pytań
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego

Warsztaty odbędą się 30 listopada 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 210 o godzinie 17.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Organizator: Elzbieta Kolczyńska tel. 42 678 33 78 w. 208 lub ekolczynska@wckp.lodz.pl