Jak właściwie gospodarować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych? - Forum Dyrektorów Szkół

Aby ułatwić Państwu pracę i rozwiać wątpliwości związane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, organizujemy dla Państwa spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół, które między innymi umożliwi:  wzbogacenie wiedzy na temat istoty funkcjonowania komisji socjalnych, rodzajów ZFŚS i zakresu działalności socjalnej  doskonalenie umiejętności formułowania kryteriów socjalnych i ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych Zapraszamy 21.02.17 na godz. 11.30 do sali 210 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29. Rejestracja na spotkanie: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów i zainteresowanych nauczycieli na warsztaty poświęcone tematyce oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Forum Dyrektorów Przedszkoli - Jak właściwie dysponować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych?

W ramach cyklicznych spotkań Forum Dyrektorów przedszkoli zapraszamy na spotkanie poświęcone gospodarowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 9 lutego 2017 r. o godz. 11.00 do sali 201.

Bezpłatny cykl warsztatów dla rodziców i rehabilitantów w ZSS nr 5 w Łodzi

W imieniu Zespołu Wczesnego wspomagania Rozwoju przy ZSS nr 5 w Łodzi, ul.Plantowa 7 zapraszamy rodziców i rehabilitantów do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów, pierwsze spotkanie już 11 lutego br. o godz. 10.00

Czy Tutoring w polskiej szkole jest możliwy?

By odpowiedzieć na to i wiele innych pytań, zapraszamy wicedyrektorów i innych nauczycieli na spotkanie 16 lutego br. o godz. 10.00 do sali 201 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29.

Diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnoscią

Zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe w ramach cyklu zajęć "Model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami", tym razem w Zespole wczesnego wspomagania działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 ul. Motylowa 3, 16 lutego 2017 r. w godz. 9.30-12.00.

Nauczyciel do zadań specjalnych - Narysuj wiedzę!

"Narysuj wiedzę" to warsztaty aktywizujące metody graficznego zapisu treści w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy 30 stycznia godz. 15.00, ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29.

Zapraszamy na kursy języka angielskiego!

Tuż po feriach ruszamy z kontynuacją kursów języka angielskiego dedykowanych w pierwszej kolejności dyrektorom szkół/placówek, nauczycielom przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. We wtorki zapraszamy również do nowej grupy dla początkujących. Koszta każdego semestru Zajęcia odbywają się w formule 1 raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne. Koszt jednego semestru (60 godz.) - 500 zł. Zainteresowanych Państwa zapraszamy do rejestracji elektronicznej: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Kursy języka angielskiego

W roku szkolnym 2016/2017 Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP organizuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Harmonogram kursów: październik 2016 – luty 2017 (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od marca 2017 r.).

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Strony

Subscribe to OJiZ RSS