EDUKACJA GLOBALNA "Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat"

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół (II, III, IV etapu edukacyjnego) oraz osoby zainteresowane do udziału w warsztatach inaugurujących kolejną edycję ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji globalnej „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania”.

Kurs języka angielskiego B2

Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursu języka angielskiego na poziomie B2(w wymiarze 60 godz.) dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

Kurs języka angielskiego A2 i B1

Ośrodek w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursu języka angielskiego na poziomie A2 i B1 (każdy w wymiarze 60 godz.) dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

Kurs języka angielskiego dla początkujących

Zapraszamy zainteresowanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udziału w kursie języka angielskiego dla początkujących (A1)

Kurs Kwalifikacyjny "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wicedyrektorów i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN – Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 do udziału w Kursie Kwalifikacyjnym Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 10 – godzinnych warsztatach metodycznych Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki. ADRESACI WARSZTATÓW dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele szkół/placówek oświatowych

Kończę staż i co dalej? - warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego do udziału w warsztatach metodycznych Kończę staż i co dalej?

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole specjalnej.

Elementy coachingu w pracy nauczyciela

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza Rady Pedagogiczne do udziału w 12 – godzinnych warsztatach metodycznych Elementy coachingu w pracy i nauczyciela.

Akademia Dyrektora Przedszkola - Kontrola Zarządcza

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie, które poprowadzi p. Ewa Derecka, dotyczące rozumienia istoty funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad tworzenia systemu w szkole.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS