Zajęcia otwarte dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych - metoda Makaton w zespołach edukacyjno-terapeutycznych

Zapraszamy zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym (w rozumieniu prawa oświatowego). Pierwsze spotkanie: Komunikacja alternatywna - metoda Makaton w zespołach edukacyjno-terapeutycznych klas I - III odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godzinie 9.30 w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi, ul. Siarczana 29/35.

Projekt Mali Badacze - zaproszenie na zajęcia otwarte

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wraz z uczniami ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych na cykl zajęć otwartych realizowanych w ramach projektu Mali badacze. Zajęcia mają na celu wprowadzenie najmłodszych w przyjazny sposób w świat fizyki, matematyki i chemii. Będą również doskonałą okazją do integracji dzieci z wadą słuchu z pełnosprawnymi rówieśnikami.

Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza zainteresowanych Dyrektorów do udziału w Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych na temat Współpraca szkoły/placówki ze związkowymi zawodowymi.

Forum Dyrektorów

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych dyrektorów oraz wicedyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach metodycznych: Dostosowanie wymagań, form i metod pracy do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki.

Projekt "Sobota ze specjalistami" inwestycją w przyszłość Twojego dziecka

Od lutego 2013 roku w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju działających na terenie miasta Łodzi realizowany jest program „Sobota ze specjalistami”. Projekt ten jest skierowany do rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swego dziecka. Dostrzeżenie niepokojących zachowań, deficytów często wywołuje lęk i bezradność. Brak informacji, wiedzy na temat instytucji, w których można szukać pomocy sprawia, że dostrzegane wcześnie deficyty diagnozowane są bardzo późno, a czas w takich sytuacjach działa na niekorzyść dziecka. Zainteresowani rodzice mogą skorzystać z porady: logopedy, surdologopedy, psychologa, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga.

Organizacja uroczystości szkolnych z uwzglednieniem etykiety i precedencji

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza wicedyrektorów na spotkanie dotyczące Organizacji uroczystości szkolnych z uwzględnieniem etykiety i precedencji.

Elementy coachingu w pracy dyrektora szkoły/placówki i nauczyciela

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 12 – godzinnych warsztatach metodycznych 'Elementy coachingu w pracy dyrektora szkoły/placówki i nauczyciela'.

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza Szanownych Państwa Dyrektorów na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów, inaugurujące nowy 2014/2015 rok szkolny.

EDUKACJA GLOBALNA "Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat"

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół (II, III, IV etapu edukacyjnego) oraz osoby zainteresowane do udziału w warsztatach inaugurujących kolejną edycję ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji globalnej „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania”.

Kurs języka angielskiego B2

Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursu języka angielskiego na poziomie B2(w wymiarze 60 godz.) dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS