Forum Dyrektorów Przedszkoli

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów na spotkanie na temat Ochrona danych osobowych i odpowiedzialności dyrektora w tym zakresie. Podczas spotkania uczestnicy między innymi uporządkują wiedzę na temat:  ochrony danych osobowych  odpowiedzialności dyrektora w tym zakresie  innych zadań dyrektora przedszkola

Zajęcia otwarte - wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, pracowników poradni, nauczycieli i pedagogów na zajęcia otwarte z cyklu prezentującego Model pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt statutu szkoły/placówki

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów szkół/placówek oraz nauczycieli - liderów szkolnych zespołów zadaniowych na spotkanie na temat Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt Statutu Szkoły/Placówki.

Kończę staż i co dalej?

Ośrodek Zarządzania w edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego do udziału w warsztatach metodycznych na temat Kończę staż i co dalej?

W poszukiwaniu Mistrza... - podsumowanie IV edycji projektu

Mistrzowie 2016 r.
Szkolni koordynatorzy IV edycji projektu
Galeria Mistrzów powiększona została o nazwiska kolejnych Mistrzów wytypowanych do tego zaszczytnego tytułu przez swoich uczniów:

Praktyczne zastosowanie terapii SI w pracy z dziećmi z opóźnieniami w rozwoju - zajęcia otwarte

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów w ramach cyklu zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem z niepełnosprawnością na warsztaty nt. "Praktyczne zastosowanie terapii SI w pracy z dziećmi z opóźnieniami w rozwoju", które odbędą się 17 marca 2016 roku (czwartek) w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi ul. H. Sucharskiego 2 godz. 10.30

Gdzie jest światło? - modelowe zajęcia edukacyjne

W ramach XIX Łódzkich Targów Edukacyjnych zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na obserwację zajęć modelowych z optyki "Gdzie jest światło?" 18 marca 2016 r. godz. 10.30-12.00 do siedziby ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115 budynek C, II piętro

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej języka angielskiego w przedszkolu

Zapraszamy na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Przedszkoli na spotkanie, które odbędzie sie w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w sali 210.

Planowanie harmonogramu egzaminów maturalnych z wykorzystaniem programu Excel - zaproszenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

W ramach Forum Dyrektorów Szkół Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie na temat Planowania maturalnych egzaminów pisemnych i ustnych z wykorzystaniem programu Excel.

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie - zaproszenie na zajęcia otwarte

w ramach cyklu zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów na zajęcia w dniu 28 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi ul. Roosevelta 11/13.

Strony

Subscribe to OJiZ RSS